Vakıf Duyuruları

Sempozyuma Davet

Sempozyuma Davet

Dünyada ve Türkiye'de Yerel Yönetimler Alanında Önemli Değişiklikler Yaşanıyor. 

Değişim ... Devamını Oku...

Teşekkür

Teşekkür

Değerli Dostlar, Sevgili Ankaralılar, Ankara Sevdalıları,

Başkent Ankaramızın seçkin kuru... Devamını Oku...

Yenimahalle Belediyesi Ziyareti

Yenimahalle Belediyesi Ziyareti

Ankara Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin ÖZASLAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri... Devamını Oku...

Sayfamız Yenilendi.

Sayfamız Yenilendi.

Yenilenen arayüzyle web sayfamız yayında. Artık daha fazla içerik ve kullanım kolaylığın... Devamını Oku...

Previous
Next

Hava Durumu

Hava, 14 Kasım
Ankara’deki Hava Durumu
+5

Yük.: +14° Düş.: +6°

Nem: 93%

Rüzgar: E - 6 KPH

ÖNSÖZ

Başkent Ankara’nın güncel ve bilimsel bir rehbere gereksinimi olduğu düşüncesiyle Ankara Enstitüsü Vakfı ile birlikte bu kitabı hazırlayarak Ankara’nın tarih öncesinden bugüne sergilediği uygarlık dönemlerini aydınlatmanın yanında bugünün yaşayan Ankara’sını tanıtmayı amaçladık. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü olarak böyle bir rehberi çeşitli alanlarda uzman öğretim üyelerinin kolaylıkla ve kısa bir süre içinde hazırlayabileceğini düşündük. Ancak Ankara tarihi ve Ankara’daki kültür varlığının zenginliği ve çeşitliliği uzun bir araştırma evresini gerektirdi ve güncellik taşıyan projeler ve yapı etkinliklerinin de katılması sonucu, kitap sıradan bir rehber olmaktan çıkarak, bilimsel bir Ankara incelemesine dönüştü. Kimi yapıların özgün durumlarını yitirmesi, elçiliklerin ise özel durumları nedeniyle girilemeyip gerçek anlamıyla araştırılamaması, kitapta göze çarpabilecek kimi eksiklilerin başında gelmektedir. Ancak yapıların incelenmesinde korunan bilimsel titizlik, kitabı güncel bir araştırmaya dönüştürdü.

 

Ankara’nın tarih öncesinden günümüze uzanan tarihçesi en son yayınlara dayanarak kaleme alındı. Kitapta yer alan tüm yapı toplulukları, yapılar ve anıt heykeller ilgili oldukları 3 farklı ölçekteki 13 haritada işaretlendi.  Kent merkezi dışındaki eserler için iki ayrı ölçekli harita kullanıldı. Eserlerim büyük çoğunluğunun bulunduğu kent merkezi ise daha ayrıntılı 11 bölgeye ayrıldı. Eserlerin numaralanarak, kolaylıkla bulunabildiği söz konusu 11 bölgenin haritaları, Dışkapı semtinden başlayıp güneye doğru devam ederek Çankaya’da sonlanmaktadır. Dolayısıyla ismi bilinen ancak yeri pek de bilinmeyen birçok yapıya ulaşmak kolaylaştırıldı. Böylelikle Antik Dönem, Bizans, Selçuklu-Beylikler, Osmanlı dönemleri ve Cumhuriyet Ankara’sında 9 arkeolojik merkez, 161 yapı, 29 heykel tek tek tanıtıldı. 158 resim ve 10 çizim kitaptaki verileri görselleştirildi. Sanat Tarihi-Arkeoloji terminolojisine yabancı olanlar için kitabın arkasına bir sözlük eklendi. Ankara ile ilgili en önemli kaynaklar kaynakçada yer aldı.

 

Elinizdeki kitabın hazırlanmasında emeği geçen kişi ve kuruluşlara teşekkür borçluyuz. Kullanılan haritalar, Ankara Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca sağlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, arşivlerindeki dialarla katkıda bulunmuştur. Bakanlıklar, büyükelçilikler, çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapı sorumluları sağladığı olanaklar ve bilgilerle araştırmaya destek olmuşlardır. Katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara bölümümüz adına teşekkür borçluyuz. Kitabın çeşitli bölümlerini yazan Sanat Tarihi bölümü öğretim üye ve yardımcıları gerçek bir grup çalışması örneği verdiler. Kitabın düzenlenmesinde öncü çalışmaları sürdüren ancak Ankara’dan ayrılması nedeniyle tamamlayamayan Prof.Dr. Aynur Durukan’ı özellikle anmak isteriz. Kitabımız, Aynur Durukan’ın bıraktığı yerden çalışmayı ele alan Doç.Dr. Mustafa S. Akpolat ve Dr. Erdal Eser’in katkıları ile sonlandırılmıştır.

 

Ankara Enstitüsü Vakfı’nın başlattığı bu çok önemli projenin ürünü olan eserin başkent Ankara’ya gerçek bir rehber olması dileklerimizle.

 

Prof.Dr.Günsel Renda

Sanat Tarihi Bölümü Başkanı

 

SUNUŞ

 

Bir kentin kimliği öncelikle o kentin tarihi ve o kentte yer alan her türlü yapı ve eserden oluşur. Bir kentin kimliğinin oluşmasında o kentin yaşadığı her dönem farklı izler bırakır. Ankara’da da kuşkusuz böyle olmuştur. Ankara’nın bu günkü Ankara haline gelmesi; çok tekrarlanan bir ifade ile “Cumhuriyet tarihinin başladığı küçük kasabadan Cumhuriyetçilerin Başkentine dönüşmesi dönemi”  kentimizin kimliğini belirleyen dönemdir. Bu dönem Kurtuluş savaşının karargah kenti ve devrimlerin gerçekleştiği Başkentin kimliğini belirlerken ve Ankara ulus devletin sembolü haline gelirken dünya kentlerinde örneklerine pek rastlamadığımız bir gelişme yaşanmıştır; Ankara; ülkenin kurtarıcı komutanı, çağdaşlaşma projesinin mimarı ve uygulayıcısı bir büyük insanla özdeşleşmiştir. Hasan Ali Yücel 20 Kasım 1938’de yazdığı makalede “Ankara bugünden sonra Atatürk kenti oluyor” diyordu. Gerçekten Yücel’in dedikleri gerçekleşti ve Ankara, Cumhuriyetin ve Ata’nın başkenti olma yolunda görkemli ve güzel adımlar attı. Yapılan yeni bir değerlendirmede Türkiye’de Çağdaş Mimarlığın (1923-2003) önde gelen 20 eserinden 12’ sinin Ankara’da olması bir rastlantı değildir.* Ankara’nın yaşatılması ve geliştirilmesi gereken kimliği de tartışmasız budur.

 

Ankara’nın tarihi ve kültürel varlığını oluşturan değişik değerli yayınlar olmasına karşın, 1933 yılında Ernest Mamboury tarafından yazılan kılavuzdan bu yana kenti tüm yönleriyle ve özellikle Cumhuriyet dönemi yapıtlarıyla tanıtan yeterli bir yayının olmaması Vakfımızı böyle bir çalışmanın yapılmasına yöneltmiştir.

 

Çalışmaların başlangıcında, kitaba girecek konuların belirlenmesi aşamasında, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görevli arkadaşlarımızla kitapta yer almasını istediğimiz eserler, tarihi ve mimari değer taşıyan yapılar, parklar, anıtlar ve turistik yerleri sınırlamada oldukça zorlandık, farklı özellikler taşıyan bu eserlerin hiçbirinden vazgeçmek içimize sinmedi. Böyle olunca da, bir “gezi kılavuzu” kapsamını oldukça aşan kitabımız Ankara’nın tarihi ile birlikte kentte yer alan yapıtları tanıtan ve bu konularda daha derinliğine araştırma yapmak isteyenlere ilk bilgileri veren bir çalışmaya dönüştü. Bu bilgileri yerinde değerlendirmek isteyenler için yapıtlarla ilgili yeterli fotoğraf ve haritaya da kitabımızda yer verdik.

 

Bu kitabın basıma hazır hale getirildiği aşamada; Ankara’da bir anıt yıkıldı. Bu eserin hazırlanmasında büyük katkıları olan, Vakıf Başkan Yardımcısı arkadaşımız Prof. Dr. Raci Bademli’yi kaybettik. Bu kitap onun anısına adanmıştır.

İlk baskısını yaptığımız bu kitapta, bütün titizliğimize karşın, bazı eksiklikler ve yanlışlar olabilir. Okuyucularımızın bunları bize bildirmeleri, ileride yapmayı düşündüğümüz yeni baskılarda eserimizin daha da mükemmelleşmesini sağlayacaktır.

Kitabın hazırlanmasında büyük bir özveri ve sabırla çalışan Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü çalışanlarını, Ankara’ya böyle bir eser kazandırdıkları için kutluyor ve teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

                                                          

Ankara Enstitüsü Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

Timur Erkman

 

 

YAZARLAR

 

PROF.DR. GÜNSEL RENDA
PROF.DR. AYNUR DURUKAN
PROF.DR. YÜKSEL ÖZTAN
DOÇ.DR.ZEYNEP YASA YAMAN
YARD.DOÇ.DR.MUSTAFA SERVET AKPOLAT
YARD.DOÇ.DR.FATİH MÜDERRİSOĞLU
YARD.DOÇ.DR. BORA UYSAL
TİMUR ERKMAN
DR.SEMA ALPASLAN
DR.PELİN ŞAHİN TEKİNALP
DR.DİCLE OĞUZ
DR.ERDAL ESER
MURAT ERKMANEDİTÖRLER


YARD.DOÇ.DR.MUSTAFA SERVET AKPOLAT
DR.ERDAL ESERFOTOGRAFLAR

 

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI
MURAT ERKMAN
SACİT PEKAK